De ontbinding ontleed

Over de betekenis van de verplichte Kamerontbinding van art. 137 Gw in de huidige grondwetspraktijk


"AARvS 29 september 2017, Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11. 
Uw annotator staatsrecht neemt ditmaal de vrijheid om geen jurisprudentie te annoteren, maar een zeer interessant advies dat de Afdeling Advisering van de Raad van State uitbracht over de correcte toepassing van de herzieningsprocedure voor de Grondwet. De Tweede Kamer vroeg de Afdeling om dit advies in het kader van de behandeling van het ‘voorstel-Halsema’ dat strekte tot wijziging van artikel 120 Gw."
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): R.J.B. Schutgens

Verschijning: Januari 2018

Archiefcode: AA20180059

De Afdeling advisering van de Raad van State 2017-09-29 zaaknummer: Kamerstukken II 2017/18, 32334, 11

Afdeling Advisering van de Raad van State art. 120 Gw art. 137 Gw Eerste Kamer grondwet Grondwetsherziening Kamerontbinding Tweede Kamer Verkiezingen verklaringswet volksvertegenwoordiging voorstel-Halsema

Staats- en bestuursrecht Staatsrecht / constitutioneel recht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen