De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen


Om de beleidskansen van de Europese staatssteunregels optimaal te benutten moeten overheden bij het uitwerken van financiële  transacties met of ten behoeve van ondernemingen, zoals subsidie­veror­deningen, achtereenvolgens de volgende vragen beantwoorden:
1.    Wat is staatssteun?
2.    Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun?
3.    Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld?
4.    Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt?

Aan de hand van deze vragen zijn de Europese staatssteunregels op basis van art. 107 VWEU in deze bundel ingedeeld, zodat overheden duidelijk kunnen zien naar welke regels zij bij de beantwoording van de vraag moeten kijken. Deze gewone staatssteunregels worden in dit boek duidelijk onderscheiden  van de staatssteunregels voor DAEB. Voor landbouwsteun en vervoersteun gelden ook afzonderlijke regels. Omdat overheden bij het maken van steunmaatregelen vaak te maken kunnen hebben met een combinatie van gewone steun en landbouwsteun, zijn de vrijstellingsverordeningen en de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector en in plattelandsgebieden niet gescheiden opgenomen. Dat is wel het geval met de staatssteunregels voor vervoer.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): B. Hessel, M. de Wit (red.)

2e druk 2017

Verschijningsdatum: 13-3-2017

ISBN: 9789069168791

Pagina's: 876

AGV DAEB Staatssteun vervoer

Burgerlijk recht OndernemingsrechtInternationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrechtStaats- en bestuursrecht Bestuursrecht

Wetsedities

 49,50