De deskundigenparadox: een schijnbare tegenstelling


De deskundigenparadox is het probleem dat rechters deskundigenbewijs moeten beoordelen, terwijl ze zelf weinig kennis hebben over het onderwerp waarover de deskundige informatie geeft. Dit probleem is niet onoverkomelijk. Door kritische vragen te stellen kan de rechter proberen om zich zelfstandig een rationeel oordeel te vormen over het deskundigenbewijs. 
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): R.A. Hoving

Verschijning: Januari 2018

Archiefcode: AA20180086

beoordeling deskundigen kenniskloof Lucia de B. rechter strafproces

Strafrecht en criminologie Strafprocesrecht

Literatuur Proefschriftbijdrage

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen