Convergentie en divergentie tussen strafrecht en civiel recht


In dit artikel onderzoekt Nico Kwakman of de wetgever te ver doorschiet als het gaat om straf(proces)rechtelijke wetgeving en de voornemens met betrekking tot de positie van het slachtoffer van delicten, maar tekortschiet als het aankomt op straf(proces)rechtelijke wetgeving met betrekking tot de positie van het slachtoffer van schadeveroorzakend (on)rechtmatig straf(proces)rechtelijk overheidsoptreden.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): N.J.M. Kwakman

Verschijning: Juli 2013

Archiefcode: AA20130528

Burgerlijk recht Strafrecht en criminologie StrafprocesrechtStrafrecht

Bijzonder nummer Privatisering van het strafrechtOverig