Commissaris en tegenstrijdig belang: handelt de Ondernemingskamer contra legem?


Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer 22 december 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5354, JOR 2018/210, m.nt. C.D.J. Bulten (Intergamma)


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen