Burgerlijk Wetboek 2017-2018


De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel).

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.

Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen.

De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

26e druk 2017

Verschijningsdatum: 23-8-2017

ISBN: 9789069169699

Pagina's: 996

Burgerlijk Wetboek BW

Burgerlijk recht

Wetsedities

 25,00