Burgerlijk recht 2017-2018


Deze wetseditie bevat een selectie wetgeving speciaal samengesteld voor het civielrechtelijk onderwijs:

  • Burgerlijk Wetboek (volledig), overgangswet en transponeringstabel
  • Grondwet, Hoofdstuk 1
  • Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (volledig)
  • Faillissementswet (volledig)
  • Wetboek van Koophandel, Boek 1
  • Kadasterwet, Hoofdstuk 2

Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017. Toekomstige wijzigingen die voortvloeien uit nog niet in werking getreden wetten en wetsvoorstellen zijn in de wettekst cursief opgenomen. De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

Bekijk inhoudsopgave


Verschijningsvorm: Boek / Libri

Papieren uitgave

Auteur(s): J.B. Spath

13e druk 2017

Verschijningsdatum: 23-8-2017

ISBN: 9789069169736

Pagina's: 1428

Burgerlijk recht Burgerlijk Wetboek Faillissementswet grondwet Kadasterwet Wetboek van burgerlijke rechtsvordering Wetboek van koophandel

Burgerlijk recht

Wetsedities

 29,50