Borgtocht aangegaan ten behoeve van normale uitoefening bedrijf vennootschap?


U bevindt zich op de nieuwe site van Ars Aequi. Deze website is nog in opbouw
Heeft u een abonnement / toegang voor dit product? log dan in op arsaequi.nl en ga naar: http://www.arsaequi.nl/maandbladartikel/17071/borgtocht-aangegaan-ten-behoeve-van-normale-uitoefening-bedrijf-vennootschap.html.

Hoge Raad 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1220 (mrs. C.A. Streefkerk, A.H.T. Heisterkamp, T.H. Tanja-van den Broek, C.E. du Perron en C.H. Sieburgh; A-G mr. M.L.C.C. L├╝ckers)

Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht. Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote (art. 1:88 lid 1 onder c i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW)? Reikwijdte uitzondering van artikel 1:88 lid 5 BW. Rechtshandeling ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening?


U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen