Bestaat waarheid in een normatieve rechtswetenschap?


Rechtswetenschappers geven niet alleen beschrijvingen van het positieve recht. Ze doen ook – volgens sommige rechtstheoretici zelfs uitsluitend – normatieve uitspraken. Zijn normatieve uitspraken kennisaanspraken? Kunnen ze waar of onwaar zijn? Zo nee, zijn het dan louter subjectieve meningen of kunnen we ze desalniettemin als objectief juist of onjuist aanmerken?
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): A.R. Mackor

Verschijning: November 2017

Archiefcode: AA20170893

coherentie correspondentie equivalente systematiseringen normatieve rechtswetenschap rechtstheorie Waarheid

Metajuridica Rechtstheorie

Verdieping Verdiepend artikel

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen