Achmea


HvJ EU (Grote Kamer) 6 maart 2018, C-284/16, ECLI:EU:C:2018:158 (Slowakije t. Achmea BV)
 

Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): P.J. Slot

Verschijning: Juni 2018

Archiefcode: AA20180527

Hof van Justitie Europese Unie 06-03-2018 (ECLI:EU:C:2018:158) zaaknummer: C-284/16

art. 18 VWEU art. 267 VWEU art. 344 VWEU autonomie van Unierecht bilaterale investeringsverdragen Slowakije t. Achmea BV

Internationaal Europees en buitenlands recht Internationaal en Europees publiekrecht

Annotaties en wetgeving Annotatie

U heeft geen toegang tot de download(s) van dit product.

Login of bekijk onze abonnementen