20 jaar Nieuw BW en het goederenrecht: er is in die tijd veel-weinig* gebeurd

*Doorhalen wat niet van toepassing is


Met hulp van de twee fantastische hoogleraren Sven Stelbaert en Bert Valsteens bespreekt Steven Bartels de ontwikkelingen in het goederenrecht van de afgelopen twintig jaar.


Verschijningsvorm: Maandbladartikel

PDF-download

Auteur(s): S.E. Bartels

Verschijning: Juni 2012

Archiefcode: AA20120478

Burgerlijk recht Vermogensrecht

Rode draad 20 jaar Nieuw BW