Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond

ADR on-line: ODR

A.J. de Roo

In deze bijdrage wordt het verschijnsel Online Dispute Resolution (ODR) verkend. Aandacht wordt besteed aan het toepassingsbereik en de aanbieders van ODR. Voorts wordt ingegaan op ontwikkelingen binnen EU-verband. Een van de conclusies is dat juist een mix van ODR en ADR een meerwaarde kan hebben ook buiten de sfeer van online geschillen.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020587

Afspraken maken met de fiscus en andere vormen van geschilbeslechting buiten de rechter om

K.L.H. van Mens

Met de fiscus valt niet te schipperen. Dat denkt de argeloze belastingbetaler en dat is ook zo. Toch sluit de fiscus jaarlijks tienduizenden overeenkomsten met belastingbetalers buiten de rechter om. Op het gevaar af van rechtsongelijkheid en wildgroei wordt zo voorkomen dat het ambtelijk apparaat en de rechterlijke macht dichtslibben. Niet minder belangrijk is dat […]

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020522

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink (red.)

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

Alle uitgaven | Engelstalige uitgaven | Wetsedities
5-9-2018
9789492766380

Conflictoplossing en scheidingsrecht

L.M. Coenraad

Het scheidings(proces)recht benaderd vanuit het actuele perspectief van conflictoplossing. Centraal staat de wijze waarop scheiding wordt verkregen en de gevolgen moeten worden geregeld.

Alle uitgaven | Cahiers | Cahiers Privaatrecht
13-1-2011
9789069169156

De mediationclausule: een contradictio in terminis?

P.A. Fruytier, D.J. van Leeuwen

In dit redactionele artikel wordt beschreven welke uitwerking een mediationclausule in algemene vormen kan hebben en dat het opnemen van zo een clausule een heroverweging behoeft.

Opinie | Redactioneel
Mei 2008
AA20080331

De opleiding tot mediator en verwijzer

M. Pel

In deze bijdrage wordt ingegaan op de opkomst van de mediator als andere wijze van geschilbeslechting dan door een gang naar de rechter. Er wordt duidelijk welke opleiding men nodig heeft voor het beroep van mediator.

Perspectief | Perspectiefartikel
Mei 2005
AA20050399

De rol en reikwijdte van vertrouwelijkheid in de context van strafrechtelijke bemiddeling

R. van Schijndel

Renske van Schijndel promoveerde op 27 november 2009 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Confidentiality and Victim-Offender Mediation (Apeldoorn/Antwerpen/Portland: Maklu 2009). Promotoren waren prof.mr.dr. M.S. Groenhuijsen en prof.mr.dr. M.J. Borgers. In dit artikel bespreekt zij haar proefschrift.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2010
AA20100062

Geschilbeslechting buiten de overheidsrechter als centraal thema revisited en updated

H.J. Snijders

Een uiteenzetting van de verschillende mogelijkheden die er zijn om buiten de overheidsrechter om je geschil beslecht te krijgen. Vervolgens wordt behandeld met welke belangen je waar terecht kunt.

Bijzonder nummer | Buiten de rechter om
Juli 2002
AA20020483

UCERF 7 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Het welbevinden van ouders en kinderen na echtscheiding

E. Kluwer

Deze bijdrage beoogt een overzicht te geven van onderzoek naar de psychologische gevolgen van echtscheiding voor ouders en hun kinderen.

UCERF 2 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht

Internationale kinderontvoering

R. de Lange-Tegelaar

Internationale kinderontvoering is een onderwerp dat in de belangstelling staat. Niet alleen juristen houden zich bezig met de veelal schrijnende situaties die ontstaan als een internationaal huwelijk op de klippen loopt en één van de ouders eigenmachtig met de kinderen het land verlaat. In de pers en in de politiek is er de laatste jaren ook veel aandacht aan besteed. En sinds de zaak van de twee kinderen die een half jaar op de ambassade in Syrië hebben verbleven en in december 2006 weer zijn teruggekeerd naar hun moeder in Nederland, is het begrip ‘internationale kinderontvoering’ ook in niet-juridische kringen wijd bekend geworden. Een civielrechtelijke beschouwing van internationale kinderontvoering.

December 2006

Katern 101: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

December 2004

Katern 93: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

Resultaat 1–12 van de 19 resultaten wordt getoond