Alle 7 resultaten

Belang zonder aandeel en aandeel zonder belang

G.P. Oosterhoff

Een aandeelhouder in een NV of BV kan het stemrecht op zijn aandelen uitoefenen. Daardoor kan hij het economische belang dat zijn aandeel vertegenwoordigt, beschermen. Indien hij het economische belang bij zijn aandelen aan een ander overdraagt, en zeker als hij daarnaast nog een shortpositie in het aandeel verwerft, is het de vraag of hij nog altijd het stemrecht op de aandelen kan uitoefenen, of dat de wet of de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg (moeten) staan.
 

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Mei 2018
AA20180431

De turbo-bv

J.W. Zwemmer

In de noot bij deze uitspraak van de belastingkamer van de Hoge Raad wordt ingegaan op het feit dat de volstorting van aandelen met waardeloze vorderingen op de betreffende BV ook in fiscaal opzicht als volstorting wordt aangemerkt.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
December 1996
AA19960775

Empty voting, alsof het niets is…

Securities lending en het uitoefenen van stemrechten

S. Rosmalen

Begin 2007 verschenen verschillende berichten in de Nederlandseen Amerikaanse media waarin empty voting geëtaleerd werd als denieuwste gadget van de activistische aandeelhouder. De krantenkoppenwaren mooi en empty voting klinkt interessant, maar hoe zit ditfenomeen nu in elkaar? En wat zou een aandeelhouder met deze‘lege stemmen’ kunnen bereiken?Sinds het ter perse gaan van het oktobernummer 2008 is er veel veranderd in de financiële wereld. Suzanne Rosmalen heeft daarom een aanvulling op haar artikel geschreven. De tekst is toegevoegd aan het pdf-bestand van het artikel.

Verdieping | Studentartikel
Oktober 2008
AA20080693

Enkele opmerkingen over de nieuwe Dutch Stewardship Code

J.W.H. Lemmen, E.E. Nauta

Op 1 januari 2019 is de Dutch Stewardship Code in werking getreden. Die code tracht de betrokkenheid van institutionele beleggers te stimuleren in de kapitaalvennootschappen waarin door die beleggers aandelen worden gehouden. In dit redactioneel commentaar bespreken wij of de code naar onze verwachting een rol van betekenis zal gaan spelen in het stimuleren van aandeelhoudersbetrokkenheid.

Opinie | Redactioneel
Februari 2019
AA20190091

Gebruikelijk loon

J.W. Zwemmer

Het gebruikelijk loon van een werknemer die tevens een aanmerkelijk belang heeft in de werkgever, dient worden bepaald aan de hand van een vergelijking met het salaris van andere werknemers. Onder omstandigheden kan ook het netto-resultaat van de BV een rol spelen.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Maart 2005
AA20050156

September 2008

Katern 108: Faillissementsrecht

R.J. van der Weijden

Rechtsvraag (185) internationaal belastingrecht

C. van Raad

Rechtsvraag op het gebied van het internationaal belastingrecht waarbij de belastingplichtigheid in Nederland aan de orde komt en de vraag is voor welke inkomsten.

Perspectief | Rechtsvraag
Maart 1989
AA19890221

Alle 7 resultaten