Maandblad artikeloverzicht Januari 2012

Apart strafrecht voor vrouwen?

J. Hendriks, A. Slotboom

Vanaf het eind van de vorige eeuw ontstaat er steeds meer aandacht voor vrouwen en meisjes die delinquent gedrag vertonen. De vraag is waar deze toenemende aandacht vandaan komt. Een verklaring lijkt enerzijds te zijn dat…

Blauwe pagina's | Onderbelicht
Januari 2012
AA20120006

De begrippen overeenkomst, partij en derde in het civiele recht

A.L.H. Ernes, A.H. Lamers

In deze bijdrage zal aandacht worden besteed aan de vraag wie kan worden gezien als partij bij een overeenkomst, en aansluitend hierop: wie zijn derden? Sluiten de begrippen ‘partij’ en ‘derde’ elkaar uit, of bestaan er overlappingen?

Verdieping
Januari 2012
AA20120026

De wonderlijke wereld van het (fiscale) erfrecht

F.W.J.M. Schols

De dood leeft, en daarmee ook het erfrecht. Wie college mag geven met onderwerpen als de vermoorde bruid, Edelweiβexecuteurs, de erfrechtelijke likranden aan liefdesbrieven, honden die erven, erfrechtelijke vergiffenis en keukenmessen, mag niet klagen. Ook op feesten en partijen scoort het onderwerp prima. Aan Magere Hein ontkomt men immers niet en de erfrechtelijke verhalenverteller heeft […]

Opinie | Amuse
Januari 2012
AA20120008

Emoties bij het overtuigen en het oordelen in de rechtspraktijk

M.G. IJzermans

Het klassieke retorische advies om in een juridisch pleidooi vooral ook emotionele overtuigingsmiddelen te gebruiken blijkt nog steeds relevant, omdat…

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2012
AA20120056

Fietsend naar de toekomst

E.H. Hondius

Ewoud Hondius mijmert fietsend over de toekomst van de columnistiek en de kroniekostiek.

Opinie | Column
Januari 2012
AA20120019

Gevolgen van de verstrekking van een onzakelijke lening door een moedervennootschap aan haar dochtervennootschap

A.O. Lubbers

HR 25 november 2011, nr. 08/05323, LJN: BN3442 met conclusie A-G Wattel. De Hoge Raad geeft nadere invulling aan het fenomeen van de onzakelijke lening.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2012
AA20120044

Het liberalisme van Mark Rutte en de Kop van Jut

W.J. Veraart

Wouter Veraart vertelt het verhaal van moordenaar Hendrik Jut en zijn advocaat, de latere minister-president P.W.A. Cort van der Linden, en gaat dan over tot een vergelijking tussen Cort van der Linden en de huidige premier Rutte, met name hoe zij omgaan met volkse sentimenten.

Opinie | Column
Januari 2012
AA20120025

Het nieuwe BW – ontwikkelingen sinds 1992

Inclusief voorwoord Rode draad ‘20 jaar Nieuw BW’

A.S. Hartkamp

Precies 20 jaar geleden werd het Nieuw BW ingevoerd. Althans, het algemeen vermogensrecht van de Boeken 3, 5 en 6 en een deel van Boek 7. Tegen de achtergrond van dit jubileum presenteert de redactie bij wijze van Rode Draad 2012 de serie ‘20 jaar Nieuw BW’.

Rode draad | 20 jaar Nieuw BW
Januari 2012
AA20120048

Interflora-Marks & Spencer

Ch.E.F.M. Gielen

Hof van Justitie Europese Unie 22 september 2011.  Artikel 5, leden 1, sub a, en 2 Merkenrichtlijn en artikel 9, lid 1, sub a en c GMeVo.

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Januari 2012
AA20120034

Laat de rechter met rust!

G.J.A. Geertjes, E.M.T. Huijzer

De rol van de rechter in de samenleving lijkt de laatste jaren steeds meer ter discussie te staan. Eerst bleef het debat over de rechter beperkt tot het gebrek aan vertrouwen in strafrechters, bijvoorbeeld door rechterlijke dwalingen in verschillende grote strafzaken…

Opinie | Redactioneel
Januari 2012
AA20120005

Over mensen die elkaar verstaan Een interview met Sacha Prechal

Een interview met Sacha Prechal

J.G.H. Altena-Davidsen, L. van den Berge, E.M.T. Huijzer

De 27 lidstaten van de Europese Unie hebben elk één rechter in het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Voor ons land is dat Sacha Prechal, die in 1959 werd geboren in Tsjecho-Slowakije. Kort na de Praagse lente in 1968 kwam zij naar Nederland…

Opinie | Interview
Januari 2012
AA20120020

Strafrecht als ultimum remedium Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

Levend leidmotief of archaïsch desideratum?

J.H. Crijns

Elke rechtenstudent wordt tijdens zijn studie geconfronteerd met de gedachte dat het strafrecht moet worden beschouwd als ultimum remedium; alleen als (is gebleken dat) geen enkel ander middel geschikt is…

Verdieping
Januari 2012
AA20120011

The Territorial Jurisdiction of the International Criminal Court

M. Vagias

The International Criminal Court (ICC) became a reality with the adoption of the Rome Statute on 17 July 1998 and its entry into force on 1 July 2002. The Court is a permanent institution and self-standing international organization, established beyond the United Nations – but in fact existing and operating in close connection with it.

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Januari 2012
AA20120062