Maandblad artikeloverzicht Februari 2018

Burgers over burgerlijk recht

Hoe gewone mensen denken over het toedelen van verantwoordelijkheden en verdelen van schade in civielrechtelijke casus

W.H. van Boom, H. Pluut, J.I. van der Rest

In het burgerlijk recht draait het vaak om het toedelen van verantwoordelijkheid en het verdelen van schade. De rechter heeft een centrale rol bij dat proces van toedelen en verdelen. Maar hoe denkt de burger er zelf over? Aan wie en in welke mate zou de burger verantwoordelijkheid voor schadelijke gebeurtenissen toedelen? En zou er […]

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2018
AA20180105

De actuele discussie over de doodstraf in de Verenigde Staten

R. van der Hulle

Een van de meest omstreden onderwerpen in de Verenigde Staten is de doodstraf. Hoewel de doodstraf ten tijde van de vaststelling van de Amerikaanse Grondwet een breed aanvaarde straf was, is de discussie over de grondwettigheid van deze straf recentelijk opnieuw opgelaaid.  

Verdieping | Verdiepend artikel
Februari 2018
AA20180130

De rechter tussen straattaal en jargon: op weg naar begrijpelijke uitspraken

D.A. Verburg

Rechters en juridisch medewerkers werken aan begrijpelijkheid van uitspraken, maar toch valt er nog veel werk te verrichten. Dat is ook nodig, want modern gezag hangt sterk af van begrijpelijkheid. Daarom deze bespreking van de drie belangrijkste problemen en praktische oplossingen daarvoor.

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2018
AA20180169

De visitatie van het Nederlandse rechtswetenschappelijk onderzoek 2009-2015: kritische reflectie of oefening in zelfgenoegzaamheid?

R.A.J. van Gestel

In 2016 is een onderzoeksevaluatie van het rechtswetenschappelijk onderzoek uitgevoerd waarbij universiteiten hun eigen evaluatiecommissies hebben gekozen. Het resultaat is dat alle faculteiten in Nederland als ‘very good’ worden aangemerkt. Deze bijdrage gaat erom of die uitkomst als een geruststellende gedachte moet worden beschouwd of dat de ‘gecoördineerde decentrale visitatie’ behoort tot de categorie: eens […]

Perspectief | Perspectiefartikel
Februari 2018
AA20180160

Doe maar een cursusje empirisch-juridisch onderzoek

G. van Dijck

De vraag hoe het recht ‘werkt’ of uitpakt is belangrijk met het oog op het beschrijven en evalueren van het recht, alsook voor het doen van aanbevelingen. Deze amuse geeft een aantal voorbeelden van onjuiste aannames over wat het recht ‘doet’, bespreekt de risico’s hiervan en vraagt aandacht voor de noodzaak van meer training in […]

Opinie | Amuse
Februari 2018
AA20180102

Geneuzel of van fundamenteel belang? Het lot van uitspraken (mede) gewezen door een rechter die nog niet of niet meer in functie is

C.J.M. Klaassen

HR 18 november 2016, ECLI:​NL:​HR:​2016:​2607 (Meavita), HR 6 oktober 2017, ECLI:​NL:​HR:​2017:​2561 (Moeder/Raad voor de Kinderbescherming en vader) alsmede Gerechtshof Amsterdam 9 mei 2017, ECLI:​NL:​GHAMS:​2017:​1759 en 30 mei 2017, ECLI:​NL:​GHAMS:​2017:​1928  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2018
AA20180141

Levenslang hopen

S. Steneker

In deze column van Sander Steneker staat de levenslange gevangenisstraf in Nederland centraal.  

Opinie | Column
Februari 2018
AA20180140

Ontbinding en vervangende schadevergoeding: lood om oud ijzer?

M.T. Beumers, K.A.M. van Vught

Als een schuldenaar in verzuim is, heeft zijn schuldeiser onder meer de keuze tussen het ontbinden van de overeenkomst en het vorderen van vervangende schadevergoeding. In de literatuur is wel verdedigd dat deze remedies tot dezelfde uitkomst leiden. Deze opvatting ziet er echter aan voorbij dat de prestaties van contractspartijen niet steeds een gelijke economische […]

Opinie | Redactioneel
Februari 2018
AA20180099

Particuliere handhaving van de openbare orde

Over schadevoorkoming, goed beheerderschap en de bescherming van de toegankelijkheid van het semipublieke domein

A.E. van Rooij

Bij de overlastbestrijding in winkels, horecagelegenheden en andere semipublieke plaatsen en evenementen staan verschillende private en publieke belangen in een complexe verhouding tot elkaar. Particuliere beheerders mengen zich met hun gedragsregels, toezicht en sancties in persoonlijke, fundamentele vrijheden van hun publiek. Toezicht met behulp van fouillering en cameratoezicht raakt bijvoorbeeld de privacy van bezoekers. Uitsluitingssancties […]

Literatuur | Proefschriftbijdrage
Februari 2018
AA20180174

Pecunia olet: de Universiteit Utrecht en de walm van tabak

E.H. Hondius

Onlangs kwam de Universiteit Utrecht in het nieuws omdat een van haar hoogleraren subsidie uit de tabaksindustrie had geaccepteerd. Ewoud Hondius geeft in deze column zijn kijk op deze zaak.  

Opinie | Column
Februari 2018
AA20180129

Recht, tragedie en het tekort van de zuivere rede

L. van den Berge

Elk individu dat met het recht te maken krijgt is uniek. Maar om orde te scheppen in een onoverzichtelijke werkelijkheid kan het recht niet anders dan een systeem uit de grond stampen dat berust op kunstmatige indelingen en algemene regels die ongelijke monniken tot op zekere hoogte gelijke kappen opzetten. Oftewel: het recht is als […]

Blauwe pagina's | Rechtvaardigheid
Februari 2018
AA20180100

Rechtseenheid en het EHRM

J.H. Gerards

Vaak wordt aangenomen dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens streeft naar rechtseenheid in de zin van een uniform niveau van grondrechtenbescherming. Deze bijdrage laat zien dat en waarom dit in werkelijkheid veel genuanceerder ligt: het bewerkstelligen van uniformiteit is eerder een bij-effect van de werkwijze van het Hof, dan dat het […]

Rode draad | Rechtseenheid
Februari 2018
AA20180151

Toufik Lounes-Secretary of State for the Home Department

P.J. Slot

Hof van Justitie EU (Grote Kamer) 14 november 2017, ECLI:​EU:​C:​2017:​862, C-165/16 (Toufik Lounes/Secretary of State for the Home Department)  

Annotaties en wetgeving | Annotatie
Februari 2018
AA20180148

Wat te doen met ‘draaideurpraktijken’ van politici?

Integriteitsregels voor het vervullen van functies in de particuliere sector na een ministerschap

P.P.T. Bovend'Eert

De overstap van oud-ministers onmiddellijk na hun aftreden naar functies in de particuliere sector roept in de publieke opinie steeds vaker vragen op uit een oogpunt van schijn van belangenverstrengeling. Onlangs is een regeling vastgesteld die het verrichten van lobbyactiviteiten door oud-ministers op hun vroegere beleidsterrein op ministeries verbiedt. Is dit lobbyverbod voldoende of moet […]

Opinie | Opiniƫrend artikel
Februari 2018
AA20180124