Ars Aequi Libri

Contact

Contactgegevens van de klantenservice en medewerkers van Ars Aequi Libri.


Schrijven voor Libri

Heeft u een idee voor een juridische uitgave of wilt u een eigen uitgave publiceren, dan kunt u uw idee of manuscript voorleggen aan de boekenraad van Ars Aequi Libri… Lees verder

Over Ars Aequi Libri

Ars Aequi Libri geeft sinds 1975 boeken uit en richt zich daarbij voornamelijk op de juridische opleiding en praktijk. De uitgaven die door de uitgeverij op de markt worden gebracht zijn in de eerste plaats bedoeld om studenten van betaalbaar onderwijsmateriaal voor de rechtenstudie te voorzien. Er wordt naar gestreefd kwalitatief hoogwaardige uitgaven tegen een relatief lage prijs uit geven, nuttig voor de juridische student en bruikbaar voor praktijkjuristen.

Voorrang wordt gegeven aan boeken die vernieuwend werken in het onderwijs of in de praktijk, de ontwikkeling van het recht in positieve zin sturen, dan wel het betreffende vakgebied kritisch bezien.

Als niet-commerciële uitgeverij tracht Ars Aequi haar verkoopprijzen zo laag mogelijk te houden. In alle opzichten wordt getracht de productiekosten te beheersen, enerzijds door doelmatig te produceren, anderzijds door vast te houden aan het principe dat auteurs, adviseurs redactie-, boekenraad- en bestuursleden geen aanspraak maken op honoraria.

Docenten

Overnametoestemming

Wij hebben het verlenen en afhandelen van overnametoestemming, ook voor niet-korte overnamen, ondergebracht bij Stichting Pro: http://www.stichting-pro.nl/nl/Onderwijsinstellingen. Toestemming voor overname in readers, syllabi en andere informatiedragers kan worden aangevraagd bij Stichting Pro, ook de facturering loopt via Stichting Pro.

Docentexemplaren

Docenten die een bepaalde titel willen voorschrijven aan studenten kunnen ter beoordeling een gratis docentexemplaar aanvragen. Dit kan via het Formulier Aanvragen docentexemplaren. Met de daarin ingevoerde gegevens kunnen wij ervoor zorgen dat er tijdig voldoende voorraad van de betreffende titel aanwezig is.