Verwacht bij Ars Aequi Libri

Civiele cassatie – derde druk

W.D.H. Asser

In dit Ars Aequi Privaatrecht cahier, wordt in kort bestek de gang van zaken in cassatie uiteengezet. Enerzijds is het geschreven met het oog op de studenten die de cassatie wat meer uitgebreid willen bestuderen, bijvoorbeeld in het kader van een keuzevak of verdiepend vak burgerlijk procesrecht. Anderzijds wil het de beginnende (cassatie)practici en andere geïnteresseerden een snelle
oriëntatie bieden. Het bevat daarom naast algemene beschouwingen over het cassatie-instituut ook de nodige procesrechtelijke details.

9789069166919 - 26-04-2018