Reeksen van Ars Aequi Libri

De basis van het boekenfonds wordt gevormd door bekende studiereeksen als de Ars Aequi Wetsedities, Jurisprudentiebundels, Handboeken, Geschetst, Procesdossiers, Cahiers en Klassiekers. Naast deze reeksen geeft Ars Aequi Libri ook studie-ondersteunende boeken uit zoals Bronnen zoeken, bronnen verantwoorden, Onderzoeksvaardigheden en de Taalgids voor juristen.