Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Internetrecht 2018-2019

Ars Aequi Libri (red.)

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

21-9-2018

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath (eindred)

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

Geschetst
19-9-2018
9789069168371

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink (red.)

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

Engelstalige uitgaven | Wetsedities
5-9-2018
9789492766380

Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer (red.)

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2018.

Wetsedities
3-9-2018
9789492766274

Burgerlijk Wetboek 2018-2019

R.J.Q. Klomp, C. Mak (red.)

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766250

Burgerlijk recht 2018-2019

J.B. Spath (eindred)

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

Wetsedities
30-8-2018
9789492766267

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018

M.J.G.C. Raaijmakers (red.)

Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat de belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2018 op het gebied van: vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.

Jurisprudentiebundels
29-8-2018
9789492766311

Het beginsel van de minste pijn

A.L. Mertens

Dit handboek is een inleiding tot de loonheffingen vanuit fiscaal-juridisch perspectief. Het behandelt de loonbelasting, de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw. Bij deze nieuwe druk is de stand van de wetgeving en de jurisprudentie op 1 juli 2018 tot uitgangspunt genomen.

Handboeken
23-8-2018
9789492766359

De wet en de interpretatie van een overeenkomst

Overbodige regels?

P.C. Kop

De wetgever probeert bij tijd en wijle de rechter voor te schrijven hoe hij de wet moet interpreteren dan wel hoe hij een overeenkomst moet uitleggen. De woorden van een wet en een overeenkomst behoeven vrijwel altijd interpretatie, hoe duidelijk ze op het eerste gezicht ook mogen lijken.

Cahiers | Cahiers Rechtsvergelijking en rechtsgeschiedenis
22-8-2018
9789492766397

Perspectieven op recht

Een kritische kennismaking met het recht

M.G. IJzermans, L.D.E.M. van Wijk (red.)

Deze inleidende kennismaking met het recht, heeft als doel studenten een eerste, brede oriëntatie op het recht te geven en nodigt uit om een nieuwsgierige, onderzoekende en kritische houding aan te nemen.

Handboeken
11-7-2018
9789492766243

Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

Law Extra
5-7-2018
9789492766298

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

Wetsedities
21-6-2018
9789492766168