KwartaalSignaal 148 september 2018

KwartaalSignaal 148 – september 2018

Het KwartaalSignaal is een driemaandelijkse bijlage bij Ars Aequi Maandblad. In KwartaalSignaal worden de rechtsontwikkelingen op juridische deelterreinen besproken door professionals op dat rechtsgebied. Per rechtsgebied worden de ontwikkelingen in het voorgaande kwartaal op het gebied van wetgeving, jurisprudentie en literatuur gesignaleerd. Een compleet overzicht voor wetenschappers en praktijkjuristen. Als student ben je met KwartaalSignaal altijd op de hoogte voor colleges en tentamens en heb je ieder kwartaal een schat aan scriptieonderwerpen binnen handbereik.

KwartaalSignaal verschijnt 4x per jaar aan het einde van een kwartaal als bijlage bij Ars Aequi Maandblad. 

KwartaalSignaal medewerkers

Een groep vaste medewerkers schrijft de bijdragen voor KwartaalSignaal (voorheen Katern). Voor de kwartaalbijlage signaleren zij zo volledig mogelijk ontwikkelingen binnen een zo breed mogelijk aantal vakgebieden. De vakgebieden en medewerkers die voor KwartaalSignaal de ontwikkelingen op hun vakgebied bijhouden zijn:

Burgerlijk recht

Mr. J.J.H. Hermeling, mr. L.M. de Hoog, mr. L. Kremers, mr. M. Neekilappillai, mr. W.Th. Nuninga, mr. P.L.F. Ribbers (Instituut voor Privaatrecht, Universiteit Leiden)

Burgerlijk procesrecht

Mr. R.J.C. Flach (vakgroep privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen)

Personen- familie- en jeugdrecht

Mr. J.H. de Graaf (vakgroep jeugdrecht Universiteit van Amsterdam)

Faillissementsrecht

Mr. C. Rijckenberg (Van Doorne)

Huurrecht

Mr. M.H. Rozeboom (vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen)

Bouwrecht

Mr. N. van Wijk-van Gilst (Instituut voor Bouwrecht Den Haag)

Consumentenrecht

Prof.mr. E.H. Hondius (vakgroep privaatrecht Universiteit Utrecht)

Internationaal privaatrecht

Europees privaatrecht

Prof.mr. J.W. Rutgers (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam)

Gezondheidsrecht

Prof.mr. J.C.J. Dute (Radboud Universiteit Nijmegen), mr. W.R. Kastelein (Nysingh Advocaten-Notarissen)

Ondernemingsrecht

Van der Heijden Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, coördinator prof.mr. C.D.J. Bulten

Financieel recht

Prof.mr. D. Busch, mr. J.E.C. Gulyás, mr. A.J.A.D. van den Hurk, mr.drs. P. Laaper, mr. M.B.J. van Rijn, mr. A.W. van der Vegt, mr. J.W.P.M. van der Velden (Instituut voor Financieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen)

Vervoerrecht

Mr.dr. I. Koning (Molengraaff Instituut voor privaatrecht, Universiteit Utrecht), mr. M. Boon (Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad)

Verzekeringsrecht

Mededingingsrecht

Mr. M. Kuijper, mr. D. Coumans (Boekel de Nerée Amsterdam)

Intellectuele-eigendomsrecht

Sociaal recht

Dr.mr.drs. Jan Heinsius (oud-universitair docent Sociaal recht Universiteit Leiden, thans zzp-ondernemer (Heinsius Arbeidsrecht))

Belastingrecht

Mr. L.J.A. Pieterse (Universiteit Leiden en Vrije Universiteit Amsterdam)

Mediarecht

Mr. J.M. Breemen, mr. V.E. Breemen (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

Telecommunicatierecht

Prof.dr. N.A.N.M. van Eijk (Instituut voor Informatierecht Universiteit van Amsterdam)

Informaticarecht

G.H. Evers, MA & J.P. Kalis, LL.M (eLaw, Centrum voor Recht en Digitale Technologie, Leiden)

Constitutioneel recht

Mr. J. Uzman, mr. G. Boogaard (afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden)

Bestuurs(proces)recht

Prof.mr.dr. K.J. de Graaf, prof.mr.dr. A.T. Marseille, mr.dr. H.D. Tolsma (vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Rijksuniversiteit Groningen)

Europees recht

Europa Instituut Universiteit Leiden, coördinator mr. M. Aalbers

Milieurecht en recht van de ruimtelijke ordening

Vreemdelingenrecht

Volkenrecht

Prof.mr. I.F. Dekker (Afdeling Internationaal recht, Universiteit Utrecht); prof.mr. N.J. Schrijver (Afdeling Internationaal recht, Universiteit Leiden)

Mensenrechten

Mr. A.E.M. Leijten (Afdeling Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Leiden), mr. F. Tan (Afdeling Internationaal Publiekrecht, Universiteit Leiden), mr.dr. O. Spijkers MA (Afd. Inter­nationaal en Europees Recht Universiteit Utrecht)

Straf(proces)recht

Prof.mr. J.H. Crijns, mr.dr. M.J. Dubelaar (Instituut voor Strafrecht & Criminologie, Universiteit Leiden)

Criminologie

Dr. G.N.G. Vanderveen (Capgroep Publiekrecht, sectie Criminologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Penitentiair recht

Rechtsgeschiedenis

Prof.mr. C.J.H. Jansen (vakgroep rechtsgeschiedenis Radboud Universiteit Nijmegen); prof.mr. F. Brandsma (afdeling Algemene Rechtswetenschap en Rechtsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtsfilosofie en rechtstheorie

Mr. H.T.M. Kloosterhuis (Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam),  mr. C.E. Smith (E.M. Meijers Instituut, Universiteit Leiden)

Rechtssociologie

Heleen Weyers (afdeling rechtstheorie, Rijksuniversiteit Groningen)

Rechtseconomie

Prof.dr. H.O. Kerkmeester (Universiteit Antwerpen, College van Beroep voor het bedrijfsleven), prof.mr.dr. L.T. Visscher (Rotterdam Institute of Law and Economics)

KwartaalSignaal 148

September 2018

September 2018

KwartaalSignaal 148: Burgerlijk procesrecht

R.J.C. Flach

September 2018

KwartaalSignaal 148: Burgerlijk recht

Universiteit Leiden

September 2018

KwartaalSignaal 148: Huurrecht

M.H. Rozeboom

September 2018

KwartaalSignaal 148: Bouwrecht

N. van Wijk-van Gilst

September 2018

KwartaalSignaal 148: Consumentenrecht

E.H. Hondius

September 2018

KwartaalSignaal 148: Gezondheidsrecht

J.C.J. Dute, W.R. Kastelein

September 2018

KwartaalSignaal 148: Ondernemingsrecht

L.K. van Dijk

September 2018

KwartaalSignaal 148: Financieel recht

Radboud Universitieit

September 2018

KwartaalSignaal 148: Sociaal recht

J. Heinsius

September 2018

KwartaalSignaal 148: Belastingrecht

L.J.A. Pieterse

September 2018

KwartaalSignaal 148: Mediarecht

J.M. Breemen, V.E. Breemen

September 2018

KwartaalSignaal 148: Telecommunicatierecht

N.A.N.M. van Eijk

September 2018

KwartaalSignaal 148: Informaticarecht

G.H. Evers, J.P. Kalis

September 2018

KwartaalSignaal 148: Bestuurs(proces)recht

H.D. Tolsma

September 2018

KwartaalSignaal 148: Europees recht

V.E.P. Vandendaele

September 2018

KwartaalSignaal 148: Volkenrecht

I.F. Dekker, N.J. Schrijver

September 2018

KwartaalSignaal 148: Mensenrechten

O. Spijkers

September 2018

KwartaalSignaal 148: Straf(proces)recht

J.H. Crijns, M.J. Dubelaar

September 2018

KwartaalSignaal 148: Criminologie

G.N.G. Vanderveen

September 2018

KwartaalSignaal 148: Rechtsfilosofie en rechtstheorie

H.T.M. Kloosterhuis, C.E. Smith

September 2018

KwartaalSignaal 148: Rechtssociologie

H.A.M. Weyers