Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Privacy- & telecommunicatierecht 2019

Ars Aequi Libri

Alle relevante wet- regelgeving op het gebied van privacy en telecommunicatie. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2019.

97894927664891-3-2019

Medische aansprakelijkheid

R.P. Wijne

De werking van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil de patiënt via het civiele aansprakelijkheidsrecht zijn schade kunnen verhalen op de hulpverlener?

978949276652625-2-2019

The Netherlands Commercial Court

M. Kuijpers

This book contains all relevant information concerning the Netherlands Commercial Court, including the reasons for, and background of its establishment, potential benefits as well as possible issues.

978949276653325-2-2019

Jurisprudentie Faillissementsrecht 1975-2018

D.F.H. Stein

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken van 1975 tot en met 2018 op het gebied van het faillissementsrecht.
Deze selectie is natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

978949276640311-2-2019

Jurisprudentie Merken- en handelsnamenrecht 1977-2018

F.G.M.M. Alsters, M.R. Fokkink, P. Teunissen

De belangrijkste uitspraken van 1977 tot en met 2018 op het gebied van merken- en handelsnamenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

97894927665027-2-2019

Loonheffingen 2019

J.R. Hesse, A.L. Mertens

Alle relevante en actuele regelgeving op het gebied van de loonheffingen o.a. loonbelasting, premie volksverzekeringen, premie werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet.

97894927664967-2-2019

Pensioenrecht 2019

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2019.

97894927665197-2-2019

Jurisprudentie Europees recht 1963-2018

J.W. Sap

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EU van 1963 tot en met 2018. Elke uitspraak is voorzien van een beknopte noot.

97894927663668-1-2019

Huurrecht 2019

De meest relevante wet- en regelgeving op het gebied van huur en verhuur zoals deze geldt op 1 november 2018.

978949276647223-11-2018

Insolventierecht 2019

C.M. Harmsen

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het insolventierecht zoals deze geldt op 1 november 2018.

978949276644120-11-2018

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2018

D. Busch, J.E.C. Gulyas, S.A.M. Keunen, A. Lenaerts

Selectie uitspraken en annotaties van 1968 tot 2018 speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs financieel recht. Daarnaast is deze selectie natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

978949276643416-11-2018

Personen-, familie- en erfrecht 2018-2019

W.M. Schrama

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

978949276645823-10-2018