Recent verschenen bij Ars Aequi Libri

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2018

D. Busch, J.E.C. Gulyas, S.A.M. Keunen, A. Lenaerts

Selectie uitspraken en annotaties van 1968 tot 2018 speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs financieel recht. Daarnaast is deze selectie natuurlijk ook zeer bruikbaar voor de rechtspraktijk.

978949276643414-11-2018

Personen-, familie- en erfrecht 2018-2019

W.M. Schrama

Selectie wet- en regelgeving betreffende personen-, familie- & erfrecht. Opgenomen zijn de actuele teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

978949276645823-10-2018

Verkrijging door verjaring

P.C. van Es

Het Nederlandse recht kent verkrijging door verjaring op grond van art. 3:99 BW (verkrijgende verjaring) en op grond van art. 3:105 BW (gebaseerd op de extinctieve verjaring van een rechtsvordering tot beëindiging van het bezit van een niet-rechthebbende). Beide regelingen komen in dit cahier uitgebreid aan de orde. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de voor de rechtspraktijk relevante vraag wanneer er sprake is van bezit en wanneer dit bezit te goeder trouw is.

97894927664659-10-2018

Executie(ver)koop van onroerende zaken

I. Visser

Een beknopte en praktische beschrijving van de executoriale verkoopprocedure van onroerende zaken: de openbare veiling en de onderhandse verkoop. De praktische opzet van dit cahier maakt het niet alleen geschikt voor studenten, maar ook voor degenen die zich in de praktijk met de executoriale verkoop bezig houden zoals notarissen, advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechters.

97894927664279-10-2018

Internetrecht 2018-2019

Ars Aequi Libri

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 september 2018.

978949276641021-9-2018

Goederenrecht geschetst

S.E. Bartels, J.B. Spath

Goederenrecht geschetst biedt aan de hand van schema’s een gestructureerde inleiding in de hoofdlijnen van het Nederlandse goederenrecht.

978906916837119-9-2018

Arbitration 2018

K.J. Krzeminski, M.M.J. Vink

The most relevant national and international laws and regulations in the field of arbitration.
This edition includes the most recent arbitration rules. All texts are current as of July 2018.

97894927663805-9-2018

Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

en aanverwante regelgeving

F.G. van Dam, A. Meijer

Deze wetseditie bevat de Algemene wet bestuursrecht en de voor het bestuursprocesrecht relevante wet- en regelgeving zoals deze geldt op 1 juli 2018.

97894927662743-9-2018

De wet en de interpretatie van een overeenkomst

Overbodige regels?

P.C. Kop

De wetgever probeert bij tijd en wijle de rechter voor te schrijven hoe hij de wet moet interpreteren dan wel hoe hij een overeenkomst moet uitleggen. De woorden van een wet en een overeenkomst behoeven vrijwel altijd interpretatie, hoe duidelijk ze op het eerste gezicht ook mogen lijken.

978949276639722-8-2018

Burgerlijk recht 2018-2019

J.B. Spath

Bevat het complete Burgerlijk Wetboek, Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, Faillissementswet en selecties uit de Grondwet, Wetboek van Koophandel en Kadasterwet. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

978949276626730-8-2018

Burgerlijk Wetboek 2018-2019

R.J.Q. Klomp, C. Mak

De actuele tekst van het volledige Burgerlijk Wetboek (boek 1 tm 10, overgangswet en transponeringstabel). Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2018.

978949276625030-8-2018

Jurisprudentie Ondernemingsrecht 1897-2018

M.J.G.C. Raaijmakers

Jurisprudentie Ondernemingsrecht bevat de belangrijkste uitspraken met annotaties van 1897 tot en met 2018 op het gebied van: vennootschapsrecht, rechtspersonenrecht, ondernemingsrecht en effectenrecht.

978949276631129-8-2018