Najaarsvergadering Vereniging voor Burgerlijk Recht

Datum 07-12-2018

Datum en tijd:
7 december 2018 14:00 uur

Locatie:
De Brauw Blackstone Westbroek

Amsterdam

Vrijdag 7 december 2018 vindt de najaarsvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht plaats. De jaarvergadering staat in het teken van ‘Recht over tijd. Hoever reikt het privaatrecht in het verleden?’ Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer ver verleden grond kan zijn voor aansprakelijkheid in het heden. Wat gestolen kunst betreft rijst de vraag of de eigenaar of zijn rechtsopvolgers eeuwig moeten kunnen revindiceren of dat aan die mogelijkheid door verjaring een einde moet worden gemaakt.

De preadviseurs prof.mr. M.A. Loth (Tilburg Law School) en mr. L.P.W. van Vliet (Universiteit Maastricht) zullen dan hun preadviezen inleiden. Preadviezen worden voor de jaarvergadering aan de leden van de vereniging toegestuurd en zijn ook te bestellen via www.verenigingburgerlijkrecht.nl.

Datum: vrijdag 7 december 2018 om 14.00 uur

Locatie: De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam

Kosten: De vergadering is vrij toegankelijk. Ook niet-leden mogen eenmalig aan de bijeenkomst deelnemen en de preadviezen ontvangen tegen betaling van € 30.

Aanmelding: www.verenigingburgerlijkrecht.nl of per e-mail (info@uitgeverijparis.nl)