Resultaat 1–20 van de 34 resultaten wordt getoond

Interpretatie & Recht

Uitleg in privaat- en publiekrecht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Een bundel met 8 bijdragen over de rol en de betekenis van interpretatie in het bestuursrecht, ondernemingsrecht, goederenrecht, strafrecht en het notariële recht.

9789492766298 - 05-07-2018

Aanbestedingsrecht 2018-2020 Studenteneditie

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste wet- en -regelgeving op het gebied van het aanbestedingsrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

9789492766168 - 21-06-2018

Aanbestedingsrecht 2018-2020

Basisteksten

G.W.A. van de Meent, A. Stellingwerff Beintema (red.)

Bevat de belangrijkste Europese en Nederlandse aanbestedingswet- en regelgeving. Teksten zoals deze gelden op 1 mei 2018.

9789492766151 - 21-06-2018

AVG 2018

en Uitvoeringswet AVG

Ars Aequi Libri (red.)

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) & Uitvoeringswet AVG zoals deze in werking zijn getreden op 25 mei 2018.

9789492766373 - 11-06-2018

Ondernemings- en effectenrecht 2018

Ars Aequi Libri (red.)

Selectie van de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het ondernemings- en effectenrecht zoals deze geldt op 5 januari 2018.
De wetsartikelen zijn in de marge voorzien van toelichtende kopjes en de bundel bevat een uitgebreid trefwoordenregister.

9789492766205 - 08-05-2018

Pensioenrecht 2018

P.S. van Straten, J.R.C. Tangelder (red.)

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het pensioenrecht speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs en de rechtspraktijk. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2018.

9789492766144 - 09-02-2018

Auteursrecht 2017-2018

P. Teunissen (red.)

De belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van het auteursrecht zoals deze geldt op 1 september 2017.

9789492766021 - 14-12-2017

Fusies en overnames in Nederland

S.B. Garcia Nelen, T.M. Stevens

Fusies en overnames in Nederland biedt een actueel overzicht van juridisch relevante aspecten van de Nederlandse fusie- en overnamepraktijk. Ook niet-juridische onderwerpen komen aan bod, voorzover dat bijdraagt aan een beter begrip van de verschillende soorten transacties. Het boek is bedoeld voor gevorderde (rechten)studenten en voor hen die in de praktijk te maken krijgen met fusies en overnames.

9789492766045 - 05-11-2017

European Regulation of Company Law 2017-2019

R. Mellenbergh, G.T.M.J. Raaijmakers (red.)

This second edition includes European company law directives and regulations, the proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability companies, as well as other important documents in relation to European company law, such as the European Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate Governance, and several EC Recommendations.

9789492766038 - 30-10-2017

Jurisprudentie Auteursrecht 1946-2017

P. Teunissen (red.)

Selectie uitspraken op het gebied van het auteursrecht van 1946 tot 2017 van het EHRM, HvJ EG/EU en de HR en annotaties uit Ars Aequi.

9789492766076 - 28-09-2017

Internetrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Wet- en regelgeving op het gebied van Internetrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 juli 2017.

9789070094164 - 01-08-2017

Verzekeringsrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van verzekeringsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

9789069168654 - 12-01-2017

Intellectuele-eigendomsrecht 2016-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van het intellectuele-eigendomsrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 november 2016.

9789069168678 - 08-12-2016

Arbeidsovereenkomst 2016-2017

en aanverwante regelgeving

Ars Aequi Libri

Selectie wet- en regelgeving betreffende de arbeidsovereenkomst. Opgenomen zijn de teksten zoals deze gelden op 1 september 2016.

9789069168395 - 16-09-2016

Bijdragen over de invloed van het EVRM op het materiële recht

C.J.H. Jansen, J.J.J. Sillen (red.)

Onderzoek naar de invloed van EVRM op het migratierecht, erfrecht, overheidsaansprakelijkheidsrecht, sociaal recht en het straf­recht. Alle artikelen sluiten aan bij actuele thema’s, zoals de aardbevingsschade in Groningen, het debat over TBS longstay en de vluchtelingencrisis.

9789069167879 - 01-09-2016

Arbeidsrecht geschetst – 2e druk

G.C. Boot

Een heldere inleiding in de hoofdlijnen van het Arbeidsrecht. De tekst wordt waar mogelijk verduidelijkt in schema’s. Een studiehulp bij het bestuderen en doorgronden van de leer- en handboeken.

9789069167978 - 12-08-2016

Jurisprudentie Verzekeringsrecht 1913-2016

Ars Aequi Libri (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van verzekeringsrecht van 1913 tot 2016.

 

9789069167855 - 09-05-2016

Jurisprudentie Internetrecht 1976-2015

Ars Aequi Libri (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken op het gebied van Internetrecht van 1976 tot heden.

9789069167336 - 30-03-2016

Breed burgerlijk recht

J.B. Spath

Over het samenspel van intellectuele-eigendomswetgeving en het BW, in het bijzonder bij de goederenrechtelijke duiding van ‘opeising’ van octrooien.

9789069166834 - 02-10-2015

Jurisprudentie Financieel recht 1968-2015

D. Busch, F.M.A. Hart, I.P.M.J. Janssen (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde uitspraken en annotaties van 1968 tot 2015 die betrekking hebben op het Financieel recht.

9789069166407 - 14-09-2015

Resultaat 1–20 van de 34 resultaten wordt getoond