Resultaat 1–20 van de 27 resultaten wordt getoond

Internationaal strafrecht 2017-2018

Ars Aequi Libri (red.)

Een selectie nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van het internationaal strafrecht zoals deze geldt op 1 november 2017.

9789492766113 - 18-12-2017

European Regulation of Company Law 2017-2019

R. Mellenbergh, G.T.M.J. Raaijmakers (red.)

This second edition includes European company law directives and regulations, the proposed new Twelfth Directive on single-member private limited liability companies, as well as other important documents in relation to European company law, such as the European Commission (EC) 2012 Action Plan on European Company Law and Corporate Governance, and several EC Recommendations.

9789492766038 - 30-10-2017

Inleiding tot het Europees bestuursrecht

S. Prechal, R.J.G.M. Widdershoven (red.)

Dit boek behandelt de gevolgen die het Unierecht heeft voor belangrijke algemene leerstukken van het Nederlands bestuursrecht, namelijk de algemene rechtsbeginselen en fundamentele rechten, de rechtshandhaving, de rechtsbescherming en het vraagstuk van overheidsaansprakelijkheid. Tevens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen van doorwerking van het Unierecht in het nationale recht, zoals de rechtstreekse werking en de conforme interpretatie.

9789069169842 - 23-10-2017

Jurisprudentie Internationaal Privaatrecht 2017

M.J. de Rooij (red.)

De belangrijkste vonnissen van 1929 tot 2017 op het gebied van het Internationaal Privaatrecht. Deze uitspraken zijn speciaal geselecteerd voor gebruik in het onderwijs.

9789069169255 - 26-09-2017

ECHR case files

The case files of the lawyer and of the intervener before the European Court of Human Rights

L.R. Glas

This Ars Aequi Procesdossier (Case Files) describes the application and intervention procedure before the European Court of Human Rights. Relying on real case files, it is explained step by step how an actual procedure develops.

9789492766007 - 15-08-2017

Internationaal Privaatrecht 2017-2019

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele (red.)

Verordeningen, Verdragen en Wetten in de volgende rechtsgebieden: Algemeen en Persoonlijke staat, Familie- en Erfrecht, Vermogensrecht, Procesrecht. Teksten zoals deze gelden op 1 januari 2017.

9789069168845 - 23-06-2017

Jurisprudentie Europees privaatrecht 1963-2017

R.W.E. van Leuken (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde arresten op het gebeid van het Europees privaatrecht van 1963 tot en met 2017.

9789069169323 - 31-05-2017

UCERF 11 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama (red.)

Elfde UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069168876 - 10-04-2017

De Europese staatssteunregels 2017

Een handreiking voor het benutten van de beleidskansen

B. Hessel, M. de Wit (red.)

De staatssteunregels als beleidskansen voor overheden. Relevante Verdragsartikelen en Procedurele regelgeving
Wat is staatssteun? Kan voorkomen worden dat er sprake is van staatssteun? Kan voorkomen worden dat staatssteun moet worden aangemeld? Hoe kan een voorspoedige goedkeuring door de Commissie worden bereikt? Staatssteun en vervoer. Staatssteun en DAEB.

9789069168791 - 13-03-2017

Het recht van de EU voor decentrale overheden

Een praktische handleiding voor Europabewuste provincies en gemeenten

N. Groot, B. Hessel, D. Radder, K. van der Woerdt

Wanneer krijgen decentrale overheden zoals provincies en gemeenten met onderdelen van het EU-recht te maken? En hoe moeten zij daarmee omgaan? Deze praktisch handleiding geeft daarop het antwoord.

9789069168555 - 19-08-2016

De opstanding van Europa

J.W. Sap

Door gerommel aan de grenzen, nationale reflexen en aanslagen blijkt Europa kwetsbaarder dan gedacht. Interne en externe dreiging drijft de Europese Unie uit elkaar. Heeft Europa de kracht om weer op te staan?

9789069168142 - 12-05-2016

UCERF 10 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

W.M. Schrama (red.)

Tiende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069167565 - 21-04-2016

UCERF 9 – Actuele ontwikkelingen in het familierecht

K.R.S.D. Boele-Woelki (red.)

Negende UCERF-symposium over de actuele ontwikkelingen in het familierecht.

9789069166087 - 14-04-2015

European Private International Law 2015-2017

K.R.S.D. Boele-Woelki, R.J. ter Rele (red.)

This volume collects international and European instruments which primarily contain Private International Law rules for jurisdiction, the applicable law and the recognition and enforcement of foreign decisions.

9789069165998 - 10-04-2015

Jurisprudentie Europees recht 1963-2014

J.W. Sap, M.L. Smit (red.)

Speciaal voor het onderwijs geselecteerde cruciale uitspraken van het Hof van Justitie van de EU. Chronologisch geordend van 1963 tot 2014.

9789069164915 - 20-12-2014

Over de grens van de vrijheid van meningsuiting

A.J. Nieuwenhuis

Een overzicht van het geldend recht, voorbeelden uit de jurisprudentie en een analyse van de rechtvaardiging en de beperkingsgronden over de vrijheid van meningsuiting.

9789069166001 - 20-12-2014

European Fundamental Rights Cases 1970-2014

M.P. Beijer, J.H. Gerards, L.R. Glas (red.)

This compendium of European Fundamental Rights Cases contains a selection of landmark judgments of the European Court of Human Rights and the European Court of Justice.

9789069165509 - 20-12-2014

European Private Law 2014-2016

W. Bull, C. Goanta, M. Kawakami, J.M. Smits (red.)

This volume brings together a wide set of European directives and regulations and treaties. In addition to this, some European policy documents (in particular on the debate about European contract law) are included, as well as various model laws, sets of principles and non-European treaties. All texts are up to date as of December 2013.

9789069166445 - 28-04-2014

Grondrechten

De nationale, Europese en internationale dimensie

B. Barentsen, T. Barkhuysen, J.H. Crijns, M.L. van Emmerik, J.H. Gerards, F.C. van der Jagt, J.P. Loof, A.J. Nieuwenhuis, K.M. de Vries

Voor ruim 20 grondrechten, van het folterverbod en recht op vrijheid van meningsuiting tot recht op een schone leefomgeving, biedt dit boek een overzicht van de juridische stand van zaken.

9789069169200 - 15-07-2013

Het Amerikaanse federaal constitutioneel stelsel

W.C. Balfoort, A. Bood, J. Griffiths, I.E. Reimert

Aan de hand van een drietal staatsrechtelijke controverses wordt het Amerikaanse federaal rechtssysteem op inzichtelijke wijze besproken.

9789069168760 - 03-05-2012

Resultaat 1–20 van de 27 resultaten wordt getoond